Taya777 new vip bonus

Taya777 new vip bonus to all players as part of a special promotion. This is a thank you gift from the game development team to punters. This is like thanking you for your companionship and trust over the past period of time. Let’s take a look at the special gift that bookmaker Taya777 has prepared for this player.

Taya777 new vip bonus Promotion details:

Taya777 new vip bonus Promotion details
Taya777 new vip bonus Promotion detail

Our new and upgraded VIP program is now here!Your Taya777 experience just got better with our Taya777 exclusive VIP membership!Be our exclusive Taya777 VIP and enjoy exclusive privileges when you play with us!

1.VIP benefits include:upgrade bonus weekly bonus monthly bonus wager rebate,as well as various exclusive benefits.For details, please see the VIP BONUS section in the menu bar.

2.Member’s VIP tier will automatically be upgraded after fulfilling the minimum deposit requirement.

3.A minimum valid bet amount will be required for each VIP tier based on total deposit.

4.Taya777’s Terms Condition apply.

Read more: Crazy monday Maya 10% bonus


Filipino

VIP na Paglalakbay

Mga detalye ng promosyon:

Ang aming bago at na-upgrade na VIP program ay narito na!Mas gumanda ang iyong karanasan sa Taya777 sa aming eksklusibong VIP
membership sa Taya777!Maging aming eksklusibong Taya777 VIP at tangkilikin ang mga eksklusibong pribilehiyo kapag naglaro ka sa
amin!
1.Kasama sa mga benepisyo ng VIP ang:upgrade bonus lingguhang bonus buwanang bonus taya rebate,pati na rin ang iba’t ibang eksklusibong benepisyo.Para sa mga detalye,pakitingnan ang seksyong VIP BONUS sa menu bar.

2.Awtomatikong maa-upgrade ang VIP tier ng miyembro pagkatapos matupad ang minimum na kinakailangan sa deposito.

3.Ang isang minimum na wastong halaga ng taya ay kinakailangan para sa bawat VIP tier batay sa kabuuang deposito.

4.Nalalapat ang Mga Tuntunin at Kundisyon ng Taya777.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *